Bröllops i Holmöns kyrka

Kyrkan uppfördes år 1891 efter ritningar av Fritz Eckert. Den är en långhuskyrka av trä med vidbyggd sakristia i öster och gaveltorn i väster. Kyrkan präglas av nygotik med inslag av nyklassicism. Till nygotiken hör främst så kallad snickarglädje i gavlarna och i det lilla vindskyddet ovanför huvudingången i väster. Koret täcks av ett tredingstak, likaså långhuset som även har öppen takstol.

text: https://sv.wikipedia.org/wiki/Holm%C3%B6ns_kyrka

 

Bröllopsfograf i Holmön

Language