Produktfotograf i Umeå:
För att kunna presentera ett produkt rättvist genom bilder krävs att den
rätta känslan finns med från början. Det första intrycket är det som
följer med hela vägen tills kunden bestämt sig för köp av ett objekt. Mitt
mål är att genom de bilder jag tar kunna delge den känslan som finns i
och ger till köparna genom ögat.
Idag finns bilder i alla medier. Vi kommunicerar genom bilder och har
förståelse för det språket. Vi har använt visuell kommunikation i många
år genom exempelvis reklamfoto. Umeå växer och jag som fotograf vill ha mer produktfoto.

Language